Vědomostní test - Evropská pravicová politika

20. prosince 2007 - redakce
20 Pro

1/Jakým přízviskem se původně nazývali britští konzervativci?
a)             toryové
b)             whigové
c)             chartisté

2/Jak zní český překlad irské strany Fianna Fail?
a)             Rod bojovníků
b)             Bojovníci osudu
c)             Strana nezávislosti

3/Jak se v současnosti jmenuje nejsilnější francouzská pravicová strana?
a)             Republikánská strana
b)             Svaz pro lidové hnutí
c)             Demokratická síla

4/Jak se jmenuje předseda nejsilnější belgické pravicové strany Křesťanští demokraté a Vlámové?
a)             Jan Peter Balkenende
b)             Guy Verhofstadt
c)             Jo Vandeurzen

5/Ve kterém skandinávském státě má momentálně pravice premiéra?
a)             Norsko
b)             Švédsko
c)             Finsko

6/Co se skrývá pod zkratkou švédské pravicové M?
a)             Umírnění
b)             Pravice
c)             Konzervativci

7/Ve které spolkové zemi působí německá Křesťansko-sociální unie?
a)             Sasko
b)             Meklenbursko-Přední Pomořansko
c)             Bavorsko

8/Který německý kancléř má přízvisko „kancléř-sjednotitel“?
a)             Konrad Adenauer
b)             Helmut Kohl
c)             Ludwig Erhardt

9/Ve které jihoevropské zemi má pravicová strana ve svém názvu sociálně-demokratická?
a)             Španělsko
b)             Portugalsko
c)             Itálie

10/Pod jakým názvem vystupovala v posledních volbách italská pravicová koalice?
a)             Olivovník
b)             Za svobodnou Itálii
c)             Dům svobod

11/Jak zní celý název maďarské pravicové strany Fidesz?
a)             Strana mladých demokratů – Maďarští občanští demokraté
b)            Svaz maďarských demokratů – Maďarská pravice
c)             Svaz mladých demokratů – Maďarská občanská strana

12/Ve kterém roce vzniklo polské Právo a spravedlnost?
a)             1991
b)             1995
c)             2001

13/Kdo z uvedených politiků zastupuje pravou část slovinského politického spektra?
a)             Janez Drnovšek
b)             Janez Janša
c)             Danil Turk

14/Jak se jmenovalo celonárodní litevské hnutí, na které navazovaly litevské pravicové strany?
a)             Sajudis
b)             Lidová fronta Litvy
c)             Solidarita

15/ Jak se jmenuje současné nejsilnější lotyšské pravicové hnutí?
a)             Nová éra
b)             Lidová strana
c)             Lotyšská cesta

16/Jakou zkratku používá nejsilnější řecká pravicová strana, vedená Kostasem Karamanlisem?
a)             ND
b)             PASOK
c)             KKE

17/Které ústavní funkce zastává v současnosti turecká Strana spravedlnosti a rozvoje?
a)             prezidentskou i premiérskou
b)             pouze premiérskou
c)             ani jednu

18/Která ze dvou ukrajinských stran tzv. oranžové revoluce získala v posledních volbách větší podporu?
a)             Hnutí Naše Ukrajina
b)             Blok Julije Tymošenkové
c)             strany kandidovaly v koalici

19/Ve kterém z ministátů v současnosti vládne strana spojená s EPP?
a)             Lichtenštejnsko
b)             Andorra
c)             San Marino

20/Jak se jmenovala koalice, ze které v roce 2000 vznikla Slovenská křesťanská a demokratická unie Mikuláše Dzurindy?
a)             Strana demokratické koalice
b)             Koalice pro Slovensko
c)             Slovenská demokratická koalice


Správné odpovědi:

1/a, 2/b, 3/b, 4/c, 5/b, 6/a, 7/c, 8/b, 9/b, 10/c, 11/c, 12/c, 13/b, 14/a, 15/b, 16/a, 17/a, 18/b, 19/c, 20/c

Hodnocení:
0–7/ Měli byste si osvěžit postavení pravice v evropských zemích.
8–14/ Víte, jak si evropskou pravicové strany vedou.
15–20/ Jste skutečným znalcem pravice v Evropě.