Jak se Vám v uplynulých deseti letech spolupracovalo s CEVRO?

30. listopadu 2009 - redakce
30 List

David FlorykDavid Floryk
Konzervativní listy

Aktivity CEVRO sleduji od samého počátku. Za tu řádku let si CEVRO vydobylo ostruhy coby jeden z mála skutečných think-tanků u nás. Jeho místo na veřejné scéně je nezpochybnitelné, rozsah jeho aktivit obdivuhodný.
   CEVRO neskrývá svou spřízněnost s ODS. A proč by také mělo? Svět reálné politiky, včetně té stranické, je oblastí, která převelmi potřebuje kultivaci politického smýšlení. Naopak je namístě ocenit ochotu a odvahu kolegů z CEVRO domýšlet, komentovat a být aktuální (např. v podobě Čtrnáctideníku), nad čímž by mnohý „nezávislý“ akademik raději zůstal povznesen. Kéž by se toto spojenectví ve skutečné politice ODS více projevovalo!
   Založení CEVRO Institutu jako vysokoškolského pracoviště pro politické vědy je pak krokem, který považuji za geniální vyústění dosavadního snažení. Jsou-li stávající školy v rukou levičáků, založme vlastní!
   Úkol systematicky zorávat a zúrodňovat onu část pole, kde by rádi sázeli i sklízeli ti, kteří se hlásí k pravé části politického spektra, stále trvá. Kéž je v něm CEVRO nadále úspěšné!

 

Milan Cabrnoch
poslanec EP

S organizací CEVRO jsem se poprvé setkal již před mnoha lety. Vždy byla a je v mé paměti spojena s Ivanem Langerem a jeho snahou organizovat vzdělávání členů a voličů Občanské demokratické strany. Plně souhlasím s tím, že šance pro demokracii je přímo úměrná míře vzdělanosti voličů.
   Obdivuji vůli a nasazení, se kterou se podařilo smělou myšlenku uskutečnit. Podařilo se mnohem více – vybudovat na jednu stranu řádnou, a na druhu stranu mimořádnou školu.
   Poměrně často se setkávám se studenty a absolventy CEVRO. Jsou to většinou lidé s jasným názorem na svět. Jejich společné studium je unikátní a utvrzuje mne v naději, že správa věcí veřejných není ztracena, že se máme na všech úrovních o koho opřít.
   S CEVRO jsem spolupracoval a spolupracuji na některých projektech. Jejich cílem je přiblížit české odborně politické veřejnosti témata, o kterých se rozhoduje v Evropské unii, a získat zpětnou vazbu o tom, jaké názory na tato témata mají lidé, kteří dobře znají českou realitu a potřeby občanů České republiky.
   Přeji CEVRO nejlepší studenty a nejlepší učitele, velké úkoly a hodně odhodlání je plnit.

 

Josef Mlejnek jr.Josef Mlejnek
politolog FSV UK

Liberálně-konzervativní měl v devadesátých letech jako hlavního protivníka pozůstatky komunismu a jako hlavní cíl jejich odstranění. Prosazoval tedy odstátnění, privatizaci, volný trh, omezení státních zásahů. Což se, přes různé závažné „deformace“, v zásadě podařilo. Ale poté, co se zmíněná agenda prosadila, liberálně-konzervativní proud v Čechách tápe.
   Neumí si dost dobře poradit s takovými fenomény, jako je vztah kultury a politiky, vztah náboženství a politiky, s pojetím národa coby dlouhodobého kulturně-politického celku a s jeho vztahem ke státu, jak českému, tak k evropské integraci. Často jen mechanicky aplikuje poučky z devadesátých let, což vede k povrchnostem a k – po mém soudu až fatálním – omylům.  Dalo by se to vyjádřit i tak, že ve světě po 11. září 2001 český liberálně-konzervativní proud tápe jak Jeníček s Mařenkou v hustém lese. Což jsou asi příliš ostrá slova, ale schválně jsem je použil, abych naléhavě poukázal na to, na co je podle mne nutné se v příštích letech více zaměřit.

 

Petr ŠtěpánekPetr Štěpánek
publicista, hudebník

Vzhledem k tomu, že jsem v CEVRO vydal dvě knížky – Plnou ParouBack a Kroniku Bratrstva Kočkovy pracky – nemohu samozřejmě napsat nic jiného, než že moje spolupráce s CEVRO byla skvělá a profesionální, nota bene když je to fakt pravda.
   Liberálně-konzervativní pohled na svět je živou vodou pro degenerující, k smrtícímu socialismu tendující Evropu (a s Obamou bohužel už i Ameriku).
   Proto do dalších deseti let přeji CEVRO zdravý rozum, energii a vtip a také dobré pedagogy, pilné studenty, odvážné publicisty a velkorysé mecenáše.

 

p. VlasákOldřich Vlasák
poslanec EP, předseda SMO ČR

CEVRO je unikátní vzdělávací instituce, která se stará o výchovu a rozvoj politiků konzervativního a liberálního zaměření. Je to současně jedna z mála platforem, kde se diskutují a formují politické názory ODS na různé oblasti.
   Oceňuji také, že pořádá semináře a soustavně zve zahraniční osobnosti a představitele veřejného života k výměně názorů. CEVRO si vážím i proto, že poskytuje prostor pro osobnosti, které mají více vyhraněné a radikální názory. Poskytuje tak české politické kultuře nezbytný evropský nadhled.

 

Marek LoužekMarek Loužek
ředitel pro výzkum Centra pro ekonomiku a politiku

Podporovat liberálně-konzervativní ideje je nevděčný úkol, protože mnohdy nejsou úplně populární. Slavný ekonom a sociolog Vilfredo Pareto jednou řekl, že socialisté mívají větší popularitu, protože útočí na city, zatímco liberálové apelují na rozum. O to více si vážím těch institucí, které programově podporují liberálně-konzervativní ideje.
   CEVRO si za deset let své existence vydobylo postavení předního českého liberálně-konzervativního think tanku. Měl jsem tu čest spolupracovat s řadou zdejších kolegů. Jsem rovněž příležitostným přispěvatelem CEVRO Revue. Všem spolupracovníkům, posluchačům a čtenářům přeji do dalších let hodně elánu, nadšení a inspirace.

 

Zdeněk BoháčZdeněk Boháč
místopředseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

Jako učitel sleduji CEVRO od jeho vzniku. Je to velmi potřebná instituce a věřím, že se bude dál rozvíjet. Přednášky a semináře mi dávají širší rozhled a možnost diskuse s odborníky na jednotlivá témata. Do budoucna bych si pouze přál, aby bylo více akcí v jednotlivých regionech. Mám to do Prahy přece jen trochu daleko :-)

 

Jan Bauer
místopředseda Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR

CEVRO považuji za důležitou instituci. Za deset let se etablovala ve významnou vzdělávací a výzkumnou organizaci, která nabízí kvalitní servis pro ODS i další pravicové politiky. Zvláště oceňuji její aktivity před volbami, kdy mj. pořádá semináře pro kandidáty a regionální a oblastní manažery.

 

Lubomír SukLubomír Suk
poslanec PSP ČR

Politik se musí neustále vzdělávat a získávat nové informace a zkušenosti. Zde se mi tato možnost nabízí. I proto jsem začal studovat vysokou školu CEVRO Institut, která byla založena před pár roky jako součást ­CEVRO.